• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew

June 22 2019

8938 e777 500
Kraków, 90s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianokturnal nokturnal
9170 9249 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaszydera szydera
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique viakalbien kalbien

June 19 2019

Golden Mornings at the Atlantic Ocean 🌊
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasowaaa sowaaa

June 17 2019

7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
1928 3018
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix

June 16 2019

0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianiskowo niskowo
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viairmelin irmelin
Człowiek najniżej upada, gdy nad sobą płacze.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
4677 98b3 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
Reposted fromszszsz szszsz vianiskowo niskowo
1797 569f
Reposted fromblueinsane blueinsane viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl