• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaataszka ataszka

December 17 2017

Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
8425 694d
spillywolf

Do you ever just wanna pull a Luke Skywalker and disappear to an island in the middle of nowhere and dramatically stare at the ocean for awhile

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaphilomath philomath
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viaataszka ataszka
7232 b4eb 500
Reposted fromretaliate retaliate vianiskowo niskowo
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vianiskowo niskowo
Piekło noszę w sobie, w samym środku serca.
— 'Orfeusz i Eurydyka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianiskowo niskowo
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viadrumkarol drumkarol
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viadrumkarol drumkarol
9852 622e

prettybaby5150:

I can’t move Babe….. I can’t move..😈😍♥️

9834 a51b
9819 bf9e

December 05 2017

5424 bf24
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde vianikotyna nikotyna
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse

December 04 2017

9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viadrozdzi drozdzi
2705 dcbd
Peppermint Patty
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viadrozdzi drozdzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl