• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaszszsz szszsz
1945 1cb6 500

coriesu:

The Sorrow of Mary Magdalene
 Jules Joseph Lefebvre –19th. century                                                                                                                                                

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaataszka ataszka

kavesinisukka:

English: It fits like a glove.
Spanish: It fits like a ring on the finger.
Italian: It fits like shoes painted on with a brush.

Finnish: It fits like  a . FiST.   iN.   the  EYe .   (ง'̀-‘́)ง

German: It fits like a butt on a bucket

Reposted fromgingerglue gingerglue viatediousuncle tediousuncle
6372 c57e 500

incidentalcomics:

How to Finish

I drew this poster for Jon Acuff and his FINISH book tour. Big thanks to Jon for this collaboration, his book has some great ideas about how to complete creative and life goals.

9940 d244 500

Kuźnica, Hel Peninsula, Poland
Reposted frommrrru mrrru vialexxie lexxie

March 15 2018

Reposted fromstarwars starwars vianikotyna nikotyna
9602 e105
Reposted fromdeprim deprim viairmelin irmelin
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo

March 12 2018

0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo

Słowa, których nie mogę powiedzieć


Pamiętam.  Pamiętam dziś, pamiętałam cały tydzień, miesiąc, sześć miesięcy. Życzę Ci wszystkiego, czego nie mogę życzyć. I tym wszystkim innym "rozumiejącym" powracającym ciągle w snach. Pamiętam. Numery telefonów, daty urodzin, cyfry  słowa - klucze do duszy. Tęsknię.  Między nami mur milczenia, rośnie.  Wykonuję dłonią ruch, próbując złapać  uciekające widmo. Opadając na dno samotności, pytam wciąż o to samo.
K.
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid vianiskowo niskowo

March 11 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaadwokatdiabla adwokatdiabla
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
2520 7b33 500
Reposted fromJodenstein Jodenstein viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl