• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

4356 4605
Reposted fromskrzacik skrzacik viagivemefood givemefood

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaunmadebeds unmadebeds
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
6386 ccee
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost


not all heroes wear capes
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaciarka ciarka
9413 6c6f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka
0213 5b44
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove

October 16 2017

I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapleassure pleassure
6506 51c4
Reposted frompastelowe pastelowe viatoniewszystko toniewszystko
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna vianiskowo niskowo
3369 afb0
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viairmelin irmelin
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viafreska freska
8425 694d
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viagdziejestola gdziejestola
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl