• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

2811 c3a0 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszpaqus szpaqus
8320 2353 500
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viaszpaqus szpaqus
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaszpaqus szpaqus
4434 515a 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaLaFoi LaFoi
5282 0969 500
6905 5b81 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaelavator elavator
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialefu lefu
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viagreywolf greywolf

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viairmelin irmelin
3959 db83
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
3782 cbe5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
6972 b42a
Reposted fromkarahippie karahippie viapanicma panicma
2380 a7aa 500

June 24 2017

3836 5367 500
Reposted fromtichga tichga viaschaaf schaaf
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl