• empathetic
 • zwierzejuczne
 • Winiary
 • greysubmarine
 • cultureslut
 • cjcmusic
 • eh-hee
 • zoozia
 • muviell
 • pralina
 • wrr
 • kej
 • brzydkitoster
 • willyoudrawme
 • narasque
 • weakchick
 • panicma
 • imagineallthepeople
 • nettle-carrier
 • pathetic8
 • doedeer
 • zyj-kolorowo
 • odiprofanumvulgus
 • immuff
 • nanana-lalala
 • zbroo
 • lugola
 • zlewkizpolewki
 • Ziolooo
 • rollinsonowa
 • Shekina
 • beinthe
 • danio
 • alegriadevivir
 • megara
 • dodomudaleko
 • stayopen
 • Clary
 • bachantka
 • luznysweter
 • pocoloca
 • burdel
 • missmuszii
 • underworld
 • eklerrka
 • thekillerinthecrowd
 • perfectlyflawed
 • toskafkee
 • armadillo
 • SmerfMaruda
 • guyver
 • byheart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
5454 2263 500
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
9404 938c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

September 28 2019

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee vialexxie lexxie
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vialexxie lexxie
Reposted fromlone-wolf lone-wolf vialexxie lexxie
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaaurinko aurinko
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaurinko aurinko

September 25 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaFrauS FrauS
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone

September 24 2019

8201 45bd 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapleassure pleassure

September 25 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...